ÖBS Kayıt

Üniversite Kayıt İşlemleri
Öğrenci Bilgi Sistemi kayıt işlemleri

ÇOMÜ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Turizm Fakültesi için 01-05 Eylül 2014, Tıp Fakültesi hariç diğer tüm fakülte ve yüksekokullar için 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla öğrenci numarası ile yatırılacaktır (Normal öğretim süresini okuyan örgün öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır. Bu öğrencilerin banka işlemleri bulunmadığından belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır).

2014-2015 Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğretim ücretleri henüz belirlenmediğinden 2013-2014 Öğretim Yılına ait katkı payı/öğrenim ücretleri alınacaktır. Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız!

* Katkı Payını veya Öğrenim Ücretini yatıran öğrenciler buraya giriş yaparak Öğrenci/İşlemler menüsü altındaki Ders Seçme linkinden Ders Seçme Ekranına ulaşabilirler.

ÇOMÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ


Yatay Geçiş Başvuru Tarihi : 07.07.2014 - 22.08.2014
Yatay Geçiş Sonuç İlan Tarihi : 02.09.2014
Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi : 08.09.2014 - 10.09.2014
Yatay Geçiş Yedek Kayıt Tarihi : 11.09.2014 - 12.09.2014

Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurularda, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır).

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER


1- Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir.)

2- Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

ADÜ Kayıt Yenileme İşlemi Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ

31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

1. Birinci öğretim programı öğrencilerinden, programının normal süresi içerisinde bulunan (dönem uzatmayan) öğrenciler, katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun olamayan (dönem uzatan) öğrenciler;

· Öğrenim süresi 2 yıl olan ve 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Öğrenim süresi 4 yıl olan ve 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Öğrenim süresi 5 yıl olan ve 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Öğrenim süresi 6 yıl olan ve 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Yüksek Lisans (Tezli) olan ve 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Yüksek Lisans (Tezsiz) olan ve 4. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

ADÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

2014-2015 Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları için TIKLA!

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenci kontenjanları, öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer bilgiler yukarıda verilen ekte belirtilmiştir!

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş dışında, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan bu öğrenciler, katkı payı esaslarına tabi olur.

ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TIKLA!ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TIKLA!

Misyon

Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak.

Vizyon

Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran, ülke çapında örnek ve farklı bir birim olmak.

CÜ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

"Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 17 nci maddesi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır:

1- a. Tıp Fakültesi öğrencileri ders seçme işlemlerini 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- b. Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri öğrencileri ders seçme işlemlerini 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- c. Diğer Fakülte, Yüksekokul, Meslekyüksekokulu öğrencileri ders seçme işlemlerini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Danışman Hoca ders onay tarihleri;

TÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYITLAR HAKKINDA
01-05 Eylül 2014
(ÖSYS İle Yerleşenler İçin)


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

2)Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday ek puandan yararlanarak yada sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. ( “METEM” programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3) 3 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.)

4)Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Dekontu (Bakanlar Kurulunca belirlendikten
sonra ilan edilir)

SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu için TIKLA!
SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu için TIKLA!


Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Bilgi ve İletişim Teknolojilerine dayalı iki önlisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Uzaktan Eğitim önlisans programlarına alınacak öğrenci sayısı, kontenjan ve puan türü aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, ÖSYM sistemi ile, mesleki sınavsız geçişle meslek liselerinden ve düz liselerden ilgili puan türü ile öğrenci alacaktır. Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl örgün öğrenim harcına ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler.

Program Kontenjan Puan Türü
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 100 SAY-1

ÇOMÜ 2014 DGS ile Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2014 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili Fakültenin/Yüksekokulun öğrenci işleri bürolarında yapılacaktır.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2014 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı)

2- Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi

3- Lise Diplomasının aslı

4- Kimlik fotokopisi

5- 1991 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).

6- 12 Adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf.

7- İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler için öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla yatırılabilir. Katkı payı/öğretim ücreti öğrenci numarasıyla yatırılacak olup, öğrenci numaranızı ön kayıt formundan öğrenebilirsiniz).

SDÜ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleriKayıt yenileme ve ders kayıt işlemi öncesinde TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN aşağıda yer alan sunuyu mutlaka okumaları, ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

SDÜ KAYIT YENİLEME VE DERS KAYIT KLAVUZU MUTLAKA OKUYUNUZ!

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme ve İnternet Üzerinden Ders Seçim işlemleri;

9 Eylül 2014 Salı Saat: 10:00’da başlayıp,
12 Eylül 2014 Cuma Saat: 23:59’da sona erecektir.

• Kayıt Yenileme ve Ders Seçim İşlemleri 09 – 12 Eylül 2014 Tarihleri Arasında Yapılacak Olup

• Genel Not Ortalaması 1.80 den Düşük Olan Öğrencilerimiz 30 Kredi (Akts)

• Genel Not Ortalaması 1.80 den Yüksek Olan Öğrencilerimiz 50 Kredi (Akts)

AÜ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

Ankara Üniversitesi Ders Seçme ve Kayıt Yenileme ile ilgili ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN!

• 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Başlama Bitiş Tarihleri;

Tüm Öğrenciler İçin 09-12 Eylül 2014
Danışman Onayları İçin 09-15 Eylül 2014

olarak belirlenmiştir.

• İnteraktif kayıt yenilemelerde ders kaydınızın sorunsuz ve doğru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ve eğitim-öğretim yönetmeliğimizle hüküm altına alınan ders alma işlemlerine ilişkin açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve ders kaydınızı bu açıklamalar çerçevesinde yapınız.

• Ders kaydınızı yapıp onayladıktan sonra DERS KAYDINIZIN 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 24:00’a kadar DANIŞMANINIZ TARAFINDAN ONAYLANIP ONAYLANMADIĞINI TAKİP EDİNİZ.

• Ders kaydı esnasında aşağıdaki tabloda “Karşılaşılan Durum” sütununda belirtilen durumla/durumlarla karşılaşmanız halinde yine tabloda “Yapılması Gereken İşlem” sütununda belirtilen işlem/işlemleri yapınız.

• DERS KAYIT FORMU İLE KESİNLİKLE DERS KAYDI YAPILMAYACAKTIR.

TÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Trakya Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanları - Başvuru ve Değerlendirme Takvimi


2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuruları, Programın Bulunduğu Dekanlık veya Müdürlükte Yapılacaktır.YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER:


1. Dilekçe,

2. Not Dökümü (Transkript),

3. Disiplin cezası almadığını gösteren belge,

4. ÖSYM sonuç belgesi,

5. Ders planı ve ders içerikleri,

6. İkinci öğretim programlarında okuyan öğrenciler için % 10'a girdiğini gösteren başarı belgesi.

AÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KESİN KAYIT HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN KAYIT KLAVUZUNU İNDİR!

KESİN KAYIT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Üniversitemizde 2014–2015 eğitim-öğretim yılı kesin kayıtları, Ankara ili içindeki Fakülte ve Yüksekokullarımıza yerleşenler için merkezi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket AZİZ KANSU Binası Beşevler/ANKARA adresinde, Ankara ili dışındaki Meslek Yüksekokullarımızda ise bulundukları ilçede yapılacaktır.

KAYIT BELGELERİNİZ

Aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

ÇOMÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

2014-2015 Öğretim Yılında Üniversitemize Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Kayıt İşlemleri ilgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri bürolarınca yapılacaktır.


Kayıt için;

* Nüfus cüzdanı fotokopisi,

* 2 adet fotoğraf,

* Vakıf Üniversitelerinden ve yurt dışından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden yerleştirildikleri programın harç dekontu (örgün öğretimse örgün öğretim katkı payı, ikinci öğretimse ikinci öğretim öğrenim ücreti) ve ikinci öğretim programlarına kayıtlanacak tüm öğrencilerden öğrenim ücreti dekontu alınacaktır.

Ayrıca Devlet Üniversitelerinin ikinci öğretim programlarından yüzde on başarı sıralamasına girerek örgün öğretime yatay geçiş yapan öğrencilerden de kayıt yaptırdıkları dönem için ilgili bölümün örgün öğretim katkı payı alınacaktır. Bu öğrenciler ilgili bölümde yüzde on başarı sıralamasına girmediği sürece ikinci öğretim ücretini ödemeye devam edeceklerdir.

Asil listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 08-09-10 Eylül 2014, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları ise 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

Trakya Üniversitesi 2014-2015 Ders Kayıt İşlemleri

DERS SEÇME İŞLEMİ 08 EYLÜL 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SABAH 09:00'DA BAŞLAYACAK 12 EYLÜL 2014 CUMA GÜNÜ SAAT 23:59'DA SONA ERECEKTİR


1- 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Seçimleri 08 Eylül 2014 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.

2- Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3- Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencilerinin, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini Türkiye İş Bankası’nın herhangi bir şubesine elden veya elektronik ortamda yatırmaları gerekmektedir. (Eğer öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinizi sorunlular hesabına yatırmış iseniz, biriminiz öğrenci işleri bürosuna makbuzunuzu işletiniz.)

İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için