ATAÜNİ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri 08-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

Yapılacak bu ders kayıt işlemlerinin 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında danışmanlara onaylatılması gerekmektedir.

Ders kayıt işlemleri 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz dahil tüm öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır.Sistem tarafından otomatik olarak ders kayıt işlemi yapılmayacaktır.


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ SÜREÇ TAKVİMİ


Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemleri : 08 – 28 Eylül 2014

Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payları ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak yapmaları gereken ödemeleri belirlenen süre içerisinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz/yenilenmez. (Madde 10/3)

II.Öğretim Programlarına kayıtlı öğrenciler, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirmedikleri süerce ders kayıt işlemini gerçekleştirmezler. Kayıtlı olduğunuz II. Öretim programı çin ödemeniz gereken öğrenim ücretini öğrenmek ve konu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Ders Kayıt İşlemleri: 08 – 14 Eylül 2014

Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleriseçer. (Madde 12/1)

Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. (Madde 12/2)

Danışman Ders Onay İşlemleri: 15 – 19 Eylül 2014

Öğrenci otomasyon programı üzerinden ders seçim işlemini yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme işlemlerini, öğrenci otomasyon programında danışmanları tarafından onaylanmasından sonra ders kayıt fişini, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanıyla birlikte imzalamak zorundadır. (Madde 12/1)

Mazeretli Ders Kayıt ve Onay İşlemleri: 22 -28 Eylül 2014

Süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. (Madde 12/2)

Ders Alma/Bırakma İşlemleri: 15 – 28 Eylül 2014

Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihini takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan ders/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir. (Madde 15/9)

Takvime bağlı olarak yapılacak olan iş ve işlemler yukarıda belirlenen tarihler arasında yapılacaktır.

Bu tarihler dışında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde işlem yapılması mümkün olmayacaktır.

>ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT KURALLARI

>ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT YARDIM KLAVUZU

>ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DERS KAYIT YOL HARİTASIAtatürk Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!