Adnan Menderes Üniversitesi 2014-2015 Ders Kayıt İşlemleri

DERS KAYDI İŞLEMLERİ

1. Kayıt yenileme işlemi; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders kaydı işlemlerinden oluşur.

2. Ders kayıt işlemlerinin aşağıdaki tabloda belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir. Belirtilen bitiş tarihinde sistem kapanacak ve bu tarihten sonra ders kaydı işlemi yapılamayacaktır.

3. Öğrenci, varsa başarısız olduğu derslere ve dönem derslerine öncelik vermek kaydıyla, bir yarıyılda 40 AKTS kredisine kadar ders alabilir. Staj, Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II dersleri 40 AKTS kredisi hesabında dikkate alınmaz. Üniversite Yönetim Kurulunun 03.09.2014 tarih ve 2014-30 sayılı oturumunda alınan XV sayılı kararı uyarınca 2012-2013 Eğitim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrenciler, kayıt yenileme dönemlerinde 45 AKTS kredisine kadar ders seçimi yapabilirler.

4. Hazırlık sınıfı okuduktan sonra başarılı olarak I. sınıfa devam edecek birinci ve ikinci öğretim öğrencileri Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II derslerinin muafiyet formunu http://obisnet.adu.edu.tr adresinden TC numarası ve Şifre ile giriş yaptıktan sonra doldurabileceklerdir.

5. Öğrenci kaydolmayı düşündüğü derslerle ilgili danışmanının görüşünü ve önerilerini alır. Ancak ders kayıtları ve öğretim programındaki dersleri tamamlama ile ilgili nihai sorumluluk öğrenciye aittir.

6. Danışman, öğrencinin kendisine danıştığına dair bilgiyi otomasyon sistemine girmediği sürece öğrenci kayıt işlemlerine başlayamaz.

7. Bir dersin bir kampüste açılan tüm şubeleri birlikte listelenir ve öğrenci yer, gün ve saati kendisi için en uygun olan ve kontenjan açığı bulunan şubeye kaydını yapar.

8. Ekle-sil, öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle, kaydolmuş oldukları derslerin bir veya daha fazlasını silip bir veya daha fazla derse kaydolma işlemidir. Öğrenci, belirtilen tarihlerde, ders ekleme, silme ve şube değiştirme işlemlerini kendisi yapar. Ekle-sil dönemi, tabloda belirtilen tarihler arasında yapılır.

9. Ekle-sil işlemleri için danışman oluru/görüşü gerekmez.

10. Ekle-sil döneminden sonra bir dersi eklemek veya silmek, ancak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

11. Kayıt ve ekle-sil döneminde, fazla talep gören bir dersin yeni bir şubesi açılabilir ve yeterli talep görmeyen bir ders şubesi kapatılabilir. Bu durumda kapatılan şubedeki öğrencilerin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak, ya da bölüm başkanlığının tercih etmesi durumunda, yine sistem üzerinden, bölüm başkanlığı tarafından aynı kampüsteki zaman çakışması olmayan diğer şubelere aktarılır. Şubesi değişen veya herhangi bir şubeye yerleştirilemeyen öğrencilerin durumları, mail adreslerine bildirilir.*Tabloda belirtilen tarihlerde katkı payı veya öğrenim ücreti ödemeyenler, mazeret kaydı için birimlerine başvuru yapabilirler. Mazeret kaydı kabul edilenlerden mazeret kaydı süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler veya mazereti kabul edilmeyenler kayıt yenilememiş sayılır ve güz yarıyılında herhangi bir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

11. Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için, yukarıda belirtilen süreler içerisinde; katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödenmesi ve ders kayıt/seçim işlemlerinin öğrenci tarafından (lisansüstü öğrencileri hariç) internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

12. Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrencilerin bilgisi, devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde yer alacaktır.

13. Devam cetveli, sınav cetveli vb. listelerde sistem tarafından kayda alınıp onaylanmamış bir öğrencinin, manuel olarak isim yazarak derse veya sınavlara girmemesi/alınmaması gerekmektedir.

14. Öğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

15. Katkı payı/öğrenim ücreti bedelinin ödendiğine ilişkin dekontun öğrenci tarafından saklanması gerekmektedir. Herhangi bir iade yapılması gerektiğinde, öğrenciden dekontun ibraz edilmesi istenecektir.Adnan Menderes Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!