AÜ Uzaktan Eğitim Merkezi ANKUZEM için TIKLA!
AÜ Uzaktan Eğitim Merkezi ANKUZEM için TIKLA!


e-Öğrenim Nedir?

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, farklı beklentileri karşılamak amacıyla tüm yetişkinlere hayatları boyunca e-öğrenme olanağı sunmaktadır. e-Öğrenme modelinin çeşitli üstünlükleri yanında tercih edilirken göz önüne alınması gereken özellikleri bulunmaktadır.

e-Öğrenme yönteminin özellikleri içinde şu nitelikleri önem taşımaktadır:

Toplumsal yararı açısından

• Örgün eğitime katılamayan dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunar.
• Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek masraflara yol açmadığı için çoğunlukla ekonomiktir.
• Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırır.
• Bir işte çalışmak zorunda olanların hem ailesine zaman ayırabilmesini hem de kendilerinin öğrenim görmesini sağlar.
• Evlilik, çocuk sahibi olma veya başka nedenlerle eğitimine ara veren kişilere, kaldığı yerden devam etme şansı tanır.

Öğrenme modeli açısından

• Öğretim sürecinde yeni bir yaklaşımdır.
• Bireyin kendi hızında öğrenme olanağı sunar ancak öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu almasını gerektirir.
• Günümüzde giderek önem kazanan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirir; güncel teknolojilerle öğrenme fırsatı sunar.
• Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir.
• Sosyal öğrenme ve işbirliğine dayalı etkinlikleri destekler.
• Öğretim elemanlarıyla etkileşimli bir öğrenme süreci yaşatır; Yüz yüze ortamlarda söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan bireylere, kendilerini ifade edebilecekleri etkileşim seçenekleri sunar.

Öğretim Teknolojileri

Bu sistemi hem öğretim elemanları hem de öğrenciler bilgi paylaşımı ve iletişim kurmak amacıyla kullanmaktadırlar. Sistem, derslere ait tüm öğretim materyalleri, duyurular, ders izlenceleri, ödevler, ödevlerden alınan notlar ve genel başarıya ilişkin raporlar gibi pek çok işlevi içinde barındırmaktadır. Bu sistem dahilinde “OpenMeetings” adı verilen ve yine açık kaynak kodlu bir yazılım olan sanal sınıf uygulaması ile dersler işlenmektedir. Öğrencilerin bu dersleri takip etmesi beklenmekle birlikte, katılamayanlar için derslerin vidyo kayıtları sisteme konulmaktadır. Ayrıca öğretim içerikleri, e-kitap, ders sunusu, fasikül, ders vidyosu, sanal sınıf kayıtları, çokluortam uygulamaları gibi farklı biçimlerde sunulmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra öğrencilerden ders içeriklerinde gerekli olduğu sürece sohbet odaları, forum ortamları, blog ve wiki gibi uygulamalar aracılığı ile öğretim elemanları, diğer öğrenciler ve içerik ile etkileşim içinde olması beklenmektedir. Bu uygulamaları kullanmak için bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterlidir.Ankara Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!