CÜ 2014-2015 Ön Kayıt ile Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT HAKKINDA DUYURU

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları ÖN KAYIT SİSTEMİ ile yapılmaktadır. Ön Kayıt Sistemi ile, Cumhuriyet Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimizin zamandan kazanmaları hedeflenmiştir. Bu kapsamda kesin kayıt tarihlerinden önce ön kaydını internet üzerinden yapan öğrencilerimiz kesin kayıt zamanında Üniversitemize gelerek istenen evrakları Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksek Okulları kayıt bürolarına teslim edip kesin kayıtlarını yaptırmış olacaklardır. İLÇE YÜKSEKOKULLAR İLE İLÇE MESLEK YÜKSEK OKULLARIN KESİN KAYITLARI İLGİLİ İLÇELERDE YAPILACAKTIR.

Ön Kayıt Başlama ve Bitiş Zamanı: 25.Ağustos.2014 Pazartesi – 05.Eylül .2014 Cuma tarihleri arasında (İkinci öğretim öğrencileri, Uzaktan Eğitim öğrencileri öğrenim ücretlerini bu tarih aralığında yatırabilirler)

Kesin Kayıt Tarihleri: 01 - 05 Eylül 2014 tarihleri arasında

ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT İÇİN UYGULANACAK ADIMLAR

İkinci Öğretim Öğrencileri, Uzaktan Eğitim öğrencileri öğrenim ücretini bulundukları yerlerdeki Ziraat Bankalarına (Cumhuriyet Üniversitesi Kurumsal Tahsilat hesabına), TC kimlik numarası ile öğrenim ücretini yatırmalıdır. Ön Kayıt sistemi bu ücretlerin yatırıldığını kontrol edecektir. Ön kayıt sistemi bir kaç saat sonra ücretlerini yatıran öğrenciye sisteme giriş yapma iznini verecektir. Öğrencinin yatırması gereken öğrenim ücretleri Ziraat Bankasına gönderilmiştir. Yatıracağınız ücreti ön kayıt sistemine TC numaranız ile girerek öğrenebilirsiniz. Bankaya gönderilen ve ön kayıt sisteminden görülen ücretler aynısı olup yatırmanız gereken asgari miktarı göstermektedir. Bu miktar yatırmanız gereken ücretin 1. taksidi olup bahar döneminde (şubat ayında) Bakanlar Kurulunca belirlenen yeni meblağlara göre 2. taksit ödenecektir.

DİKKAT : Ziraat Bankasının Türkiyedeki tüm şubelerinden ücret yatırabilirsiniz. Ücreti yatırırken banka memuruna "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL TAHSİLAT HESABINA" öğrenim ücreti yatırmak istediğinizi mutlaka belirtiniz ve kesinlikle havale ücreti ödemeyiniz. Havale yoluyla ve Bankamatik üzerinden yatırılan ücretlerde öğrenciye ait TC. Kimlik numarası bulunmadığı için sisteme aktarılamamaktadır. Bu nedenle yatıralacak meblağların kesinlikle banka şubesinde memur önünde yatırılması rica olunur. İNTERNET BANKACILIĞI YA DA BANKAMATİK LULLANMAYINIZ.

Ücretinizi yatırdıktan birkaç saat sonra Ön Kayıt sistemine TC Numarası ile giriş yaparak sizden istenen bilgileri cevaplandırınız. Saat 15:00´ten sonra yatırılan ücretlerin sisteme aktarılması ertesi güne kalabilir. Bu nedenle ön kayıt sistemine giremiyorsanız ertesi gün saat 09:00´dan itibaren tekrar deneyiniz.

Kesin kayıt tarihlerinde kayıt için gerekli belgeleri Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksek Okulları kayıt bürolarına teslim ederek kayıt işlemlerinizi tamamlayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu kurumundan aldığı lise diplomasının aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak veya sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi METEM orta öğretim programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

"31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından" belgelemeleri durumunda öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Yüksek öğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yüksek öğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

Üniversitemiz Programlarına yeni yerleşen öğrencilerin Askerlik Durumları http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden kayıt memuru tarafından 1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrenciler sorgulanarak, askerlik durumu ile ilgili çıktı alınıp dosya´ ya takılıp kaydı alınacaktır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir (Diploma hariç).

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Sağlıkla ilgili programlara kayıt yaptıracak adaylar sağlık kurulu raporu almak zorundadırlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

- Kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerimizin bulundukları ildeki nüfus kayıtlarını Sivas´ ta ikamet edecekleri mahalle muhtarlıklarına taşımaları hem yasal bir zorunluluk hem de bir gerekliliktir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bankada görülen ücretin tamamını mı yoksa yarısını mı yatıracağım?

Bankada görülen miktar öğrenim ücretinin 1 nci taksidi olup bahar döneminde geri kalan miktarın yatırılması gereklidir. Bu nedenle bankada ne görünüyorsa yatırmanız gerekmektedir.

Ücretimi yatırdım ancak ön kayıt sistemine giremiyorum?

Tahsilat bilgisi henüz bankadan üniversitemize transfer edilmemiştir. Parasını yatıran öğrencilerin hiç bir zaman hakkı kaybolmayacaktır. Ertesi gün tekrar deneyiniz.

Öğrenim Ücretimi fazla yatırmışım. Fazlasını nasıl alabilirim?

Ziraat Bankası yetkilisi "aynı gün içinde olmak şartı ile yatırdığınız şubeden fazla ücretin geri alınabileceğini, daha sonraki günlerde ise iadenin sözkonusu olamayacağını" bildirilmiştir. Aynı günü kaçırmış öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı´na dilekçe ile başvurması halinde fazlaca yatırılan ücretleri Ziraat Bankası Sivas/Kampus Şubesinden iade edilebileceklerdir.

Ziraat Bankası kurumsal hesaplarımıza kayıt için gerekli ücretleri havale yoluyla veya bankamatik üzerinden yatıran öğrencilerimizin bir kısmında TC Kimlik numarası belirtilmediği için sistemimize aktarılamamıştır. Sorunun çözümü için havale yoluyla ve bankamatik aracılığıyla ücretlerini yatıran öğrencilermizden hala sisteme giremeyenler yatırdıkları dekontun/fişin hemen altına TC.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve cep telefonlarını yazarak 0.346.2191136 numaralı telefona faks göndermeleri rica olunur. Henüz ücretini yatırmamış öğrenciler ise kesinlikle banka şubesine bizzat başvurarak ücretlerini yatırmalıdır.Cumhuriyet Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!