CÜ Uzaktan Eğitim Merkezi CUZEM için TIKLA!
CÜ Uzaktan Eğitim Merkezi CUZEM için TIKLA!


UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Bilginin ve iletişimin hızla geliştiği içinde bulunduğumuz binyılda geleneksel sınıfların yerini teknoloji destekli sınıflar, durağan ders içeriklerinin yerini de devamlı güncelleştirilen ders içerikleri almaya başlamış; hatta yönetici, öğretmen ve öğrenci modelleri bile değişime uğramıştır. Durağan bilgi temelli öğrenmelerin aktüel uygulama temelli öğrenmelere dönüşmesi sıradan bir gelişme olarak görülürken açık öğretim sisteminin içinde yer aldığı uzaktan eğitim modeli örgün eğitimdeki istem-sunu oranındaki dengesizlikler nedeni ile öncü bir rol üstlenmiştir.

Uzaktan eğitim, hala tartışılsa da günümüz küreselleşme koşullarında örgün eğitimin bugün için 'olmazsa olmaz tamamlayıcısı' görevini üstlenmiştir. Eğitimin uzaktan olması fiziksel uzaklığı değil dersi sunan ve istemde bulunanın birbirlerinden ayrı mekânlarda bulunmasından kaynaklanmakta, teknoloji tabanlı etkin iletişim kanallarının kurulması, yoğun danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve objektif değerlendirme yöntemlerinin işe koşulması ile öğrencilerin üst düzeyde öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Örgün eğitime oranla gerek yaklaşımı, gerek ders içerikleri ve gerekse sınavları kendine özgü olan bu sistemin hedef kitle nitelikleri de göz önüne alındığında başarısı yönünden bir sorun yaşanması beklenmemekte, aksine iş gören kesiminin öğrenmelerinin iş yaşamının ona kattığı artıları ile uygulama basamağında çok daha iyi olması umut edilmektedir.

Uzaktan Eğitim öğrenmeyi esnek hale getirmesi, zaman ve yer sorununun olmaması, öğrencinin öğrenme stratejilerine olan uyumluluğu, gittikçe artan uygulama alanları ile öğretme ve öğrenme olgusunda önemli birçok gelişmenin odağında olacaktır.

Vize, final ve bütünleme sınavları Örgün Eğitim Sisteminde olduğu gibi yüz yüze yapılacaktır. Web hizmetleri ile öğrencilerimiz; ders içeriklerini, ders ile ilgili diğer materyalleri kolayca takip edilebilmektedir.

Uzaktan Eğitim kapsamında eğitim içeriği, yıllık hazırlanmış olup, programın tüm dersleri yıl boyunca öğrencinin kullanımına açıktır. Böylelikle görmüş olduğu konuları ve ilerleyen haftalarda göreceği konuları öğrenci kolayca inceleyebilmektedir.Cumhuriyet Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!