CÜ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

"Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 17 nci maddesi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır:

1- a. Tıp Fakültesi öğrencileri ders seçme işlemlerini 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- b. Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri öğrencileri ders seçme işlemlerini 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- c. Diğer Fakülte, Yüksekokul, Meslekyüksekokulu öğrencileri ders seçme işlemlerini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Danışman Hoca ders onay tarihleri;

29 Eylül - 03 Ekim 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi,
22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri,
15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında diğer Fakülte,Yüksekokul ve Meslekyüksekokulları,

3- Öğrenim ücreti/katkı payı yatırması gereken öğrenciler danışman hoca ders kaydından önce bu ücreti mutlaka yatırmaları gerekmektedir. Tüm derslerini verip, bitirme ödevi/tezi sınavları yeni bir eğitim-öğretim yılına/yarıyılına sarkan öğrencilerin de öğrenim ücreti/katkı payı yatırmaları ve kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ders kayıt işlemleri yıllık yapıldığından harçları da yıllık olarak tahsil edilecektir.

4- Öncelikle alt yarıyıllardan alınmayan ve alıp başarısız olunan dersler ile bulunduğu yarıyıldaki derslerin seçilmesi gerekmekte, yukarıda belirtilen tarihlerde de danışmanına bizzat onaylattırarak kaydını kesinleştirmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez, bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

5- Devam mecburiyeti olmayan öğrencilerin de sınavlara girebilmesi için ders seçimi ve ders onayı yaptırmaları gerekmektedir.

6- Öğrencinin bir yarıyıldaki kayıt yaptıracağı haftalık derslerin toplamı 36 saati geçemez. Bitirme ödevi/tezi ve 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

7- Öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen sürede; notlarının girilmemesi, yanlış ve eksik girilmesi, ders değişikliği, ders seçiminin onaylanması ve ders kaydının zamanında yapılmaması gibi durumlardan doğrudan dersin hocası ve öğrencinin danışmanı ve öğrenci sorumlu olup, Bilgi İşlem Sistemi (ÖBS), yukarıda belirtilen tarihlerin dışında kesinlikle açılmayacaktır.

BANKA ÖDEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Öğrenciler Öğrenim Ücretlerini bulundukları yerlerdeki ZİRAAT BANKASININ tüm ATM ' lerinden okul numaraları ile yatırabilirler.

DİKKAT :
- Havale yoluyla yatırılan ücretlerde öğrenciye ait Okul Numarası bulunmadığı için sisteme aktarılamamaktadır. Bu nedenle yatıralacak meblağların kesinlikle bankamatik(ATM)' lerden yatırılması gerekmektedir.Cumhuriyet Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!