ADÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Kesin Kayıt İçin Yapılacak İşlemler

Kesin kayıt için gerekli olan belgelerin tümü, aşağıda 'Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler' başlığı altında listelenmiştir.

Özel yetenek Sınavı ile yerleşen öğrenciler Bilgi İzleme Formunu kesin kayıt sırasında öğrenci işleri bürosunda dolduracaklardır.
(Belgeleri doldurma ve çıktı alma işleminde aşağıdaki sırayı takip ediniz.)
Bu belgelerden ;

Kesin kayıt işlemi için gelmeden önce Öğrenci Bilgi İzleme Formu’nun internet üzerinden doldurup çıktısını almayı unutmayınız !!!

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz. METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
2- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı kayıt anında kayıtla ilgili memura mutlaka gösterilmelidir.)
3- 6 adet 4.5 x 6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, güneş gözlüksüz çekilmiş, erkek adaylar için sakalsız olmalıdır. Ayrıca fotoğrafların arkasına adınızı, soyadınızı yazarak küçük bir zarf içine koyunuz)
4- Kayıt esnasında 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için http://kamu.turkiye.gov.tr/ adresinden askerlik durum belgesinin temin edilmesi, 1992 ve sonrası doğumlu adaylar askerlik durum beyannamesi doldurup çıktısını almak için TIKLAYINIZ...!
5- 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince birinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler katkı payı ödemesi yapmadan kayda gelecekler, ikinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ise öğrenim ücreti ödemesi yapacaklardır.
Öğrenim ücreti yatırıldığına dair banka dekontu; Kesin kayda gelmeden önce, öğrenim ücretinizi Halk Bankası Şubelerinden T.C. Kimlik Numaranız ile 13.08.2014 Çarşamba gününden itibaren yatırabilirsiniz. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ !!! ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARINIZ İÇİN TIKLAYINIZ!
6- 2014-2015 OSYS Sonuç Belgesi (Bilgisayar Çıktısı)
7- Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Söke Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kesin kayıt yaptıracak adaylar için tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu, Diş Hekimliği Fakültesine kayıt yaptıracak adaylardan Fiziksel ve Görsel anlamda hekimlik yapmalarına engel olmadığına dair sağlık ocaklarından alabilecekleri sağlık raporu istenmektedir.
8- Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Programına kesin kayıt yaptıracak adayların Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi göz kliniğinden renk körlüğü bulunmadığını, Müzik Öğretmenliği Programına kesin kayıt yaptıracak adayların eğitimini sürdüremeyecek derecede işitme kaybı olmadığını gösteren resmi onaylı rapor almaları gerekmektedir.
9- Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına,Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programına kesin kayıt yaptıracak adayların tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu,
10- Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programına kesin kayıt yaptıracak adayların Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden 'Ameliyathane Hizmetleri Programına kayıt yaptırmasında ve öğrenim görmesinde sakınca yoktur' ibareli rapor almaları,
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına kesin kayıt yaptıracak adayların Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden 'Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına kayıt yaptırmasında ve öğrenim görmesinde sakınca yoktur' ibareli rapor almaları,
İlk ve Acil Yardım Programına kesin kayıt yaptıracak adayların Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, boy (cm)-kilo (kg) belirtilen ve 'B sınıfı ehliyet almasında sakınca yoktur' ibaresi bulunan rapor almaları gerekmektedir.
11- Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programına kesin kayıt yaptıracak adayların Devlet Hastanelerinden Tam Portör Raporu almaları gerekmektedir.
12- A) Öğrenci Bilgi İzleme Formu; İnternet üzerinden doldurularak, imzalı ikişer nüsha çıktısı ile birlikt kayda gelinecektir (Form doldurma son tarihi 05.09.2014).
B) Yabancı Dil I, Yabancı Dil II, Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II dersleri Muafiyet Sınavı Başvuru Formu; Söz konusu derslerden muaf olmak isteyen adaylar tarafından doldurulacaktır (Söz konusu form, 15.09.2014 tarihine kadar doldurulabilir).
C) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Kayıt Formu; Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan birimlere yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin hem hazırlık programından muafiyetlerini hem de yabancı dil seviyelerini belirlemek için IYS'ye girmeleri ve bunun için başvuru yapmaları gerekmektedir (Form doldurma son tarihi 05.09.2014).
Bilgi İzleme, Sınav Başvuru ve İngilizce Yeterlik Sınavı Kayıt FORMLARINI DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ…
13- Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları, öğrencilik kaydıyla birlikte sistem tarafından otomatik olarak yapılır ve öğrenciler kendilerine atanmış olan dersleri 11 EYLÜL 2014 tarihinden itibaren görebilirler. Öğrenci ekle-sil döneminde (8-22 Eylül 2014) ders ekleyerek veya silerek ders programında değişiklik yapabilir.Tıp Fakültesi öğrencileri ekle-sil işlemini 15-29 Eylül 2014 tarihleri arasında yapabilirler.


Kesin Kayıt için Önemli Notlar
1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onay işlemi ilgili birimler tarafından yapılır.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5. Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
6. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Önemli Hatırlatmalar
1. Kesin kayıt için istenilen belgelerin tümü öğrenci tarafından kayda gelmeden önce hazırlanmalıdır.
2. Adaylar askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, Kredi konusunda ayrıntılı bilgi için Birim Öğrenci işlerine ve/veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuracaklardır.
3. Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet (http://oss.osym.gov.tr) ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.
4. Yurt başvurusu için öğrenci belgenizi kayıt bitiminde kayıt bürosundan temin edebilirsiniz.Adnan Menderes Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!