TÜ Uzaktan Eğitim Merkezi TUZEM için TIKLA!
TÜ Uzaktan Eğitim Merkezi TUZEM için TIKLA!


Uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle, sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.

Bir başka tanıma göre uzaktan eğitim, öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunduğu durumlarda, eş zamanlı ya da ayrı zamanlı olarak bir araçla gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir.

Uzaktan eğitim, alışılagelmiş öğrenme - öğretme metotlarındaki sınırlar nedeniyle sınıf içi çalışmaların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir. Bu eğitim, iletişim ve etkileşim için özel olarak hazırlanmış birimlerden ve çeşitli ortamlardan oluşan bir öğretim şeklidir.Trakya Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!