TÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYITLAR HAKKINDA
01-05 Eylül 2014
(ÖSYS İle Yerleşenler İçin)


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

2)Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday ek puandan yararlanarak yada sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge. ( “METEM” programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3) 3 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.)

4)Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Dekontu (Bakanlar Kurulunca belirlendikten
sonra ilan edilir)

a)Kayıt merkezinde açılan veznelerde Bankaca tahsilat işlemleri yapılacaktır.

b) Bulunduğunuz yerdeki Türkiye İş Bankası Şubelerinden birine, Trakya
Üniversitesi öğrenci no verilmek suretiyle ödenebilir.
Alınan dekont kayıt anında istenecektir.

5)Öğrenci Bilgi Formu ( 25.08.2014 Tarihinden itibaren internet adresinden online olarak doldurulacak ve çıktısı alınarak kayıt esnasında teslim edilecektir)

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-“Ortopedik Protez ve Ortez” ile “Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik”
programlarına yerleştirilen adayların ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelerine dair Sağlık Raporu.

-“Odyometri” programına yerleştirilen adayların konuşma, işitme ve görme özürü olmadığına dair Sağlık Raporu.

-“İlk ve Acil Yardım” programına alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

1)Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2)Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

3)Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4)Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar
hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

2014-ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz birimlerine yerleştirilerek kayıt hakkı
kazanan tüm öğrencilerin kayıtları 01 -05 Eylül 2014 tarihleri arasında “Trakya
Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi - EDİRNE” adresinde yapılacaktır.

Tunca MYO (Uzaktan Eğitim) öğrencilerine, Üniversitemiz Tunca Meslek
Yüksekokulu’nda Uzaktan Eğitim-Öğretim sistemi hakkında kayıt günleri dahilinde
her gün saat 15.00’da tanıtım eğitimi verilecektir. Tunca Meslek Yüksekokulu Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden uzaktan eğitim ücretine ilave olarak 215 TL materyal ücreti alınacaktır.Trakya Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!