DPÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KAYIT DUYURUSU

2014-2015 eğitim öğretim yılında ÖSYS, DGS ve Mühendislik Tamamlama
sonuçlarına göre Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 01-03 Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili fakülte / yüksekokul / meslek yüksek okulunda yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, ön kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt süresi içerisinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte ilgili fakülte / yüksekokul / meslek yüksek okuluna başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ön kayıt işlemini yaparak kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) “2014 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yerleşmiş olduğunuz Bölüm/Programın karşısında yazan “Özel Koşul ve Açıklamaları” mutlaka tekrar inceleyiniz.

b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

c) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

ç) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

f) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde, not döküm belgeleri (transkript), ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili bölüme başvurmaları gerekir.

g) Bir eğitim öğretim yılı sürecek olan isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine kayıt esnasında müracaat eden adayların şu hususları göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir;

- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine müracaatlar ön kayıt esnasında alınacak olup, başvuru sayısının kontenjan sayısını aşması durumunda söz konusu eğitime katılacak öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilecektir.

- İsteğe Bağlı veya Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Kütahya Merkezde bulunan
Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Yabancı Diller Yüksekokulunda verilecektir.

- İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine katılmaya hak kazanan öğrencilerle Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi verilecek öğrenciler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek öğrenim ücretinin yanı sıra lisanslı kitap setleri, CD setleri gibi öğretim materyali için ilave ücret ödeyeceklerdir.

İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Ön kayıt işlemleri 13.08.2014 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Öğrenci Ön Kayıt Sistemi'nden öğrenci tarafından yapılacak olup, ön kayıt sistemi kayıtların son gününe kadar açık kalacaktır. (2014 yılında yerleşip de 13/08/2014 tarihinden önce ön kayıt sistemine giriş yapan öğrencilerimiz ön kayıt bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerekmektedir.)

• Yukarıdaki linkten, açılan pencereye TC Kimlik numaranızı, baba adınızı ve doğum yılınızı yazıp giriş tuşuna basınız.

• Gelen ekranda ÖSYM’den aldığımız bilgiler mevcut olup, ÖSYM’de mevcut olmayan
diğer kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz şekilde doldurunuz. (Unutmayın ki,
Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.)

• Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yerleşen öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfı muafiyet sınavına girmek isteyip istemediğinizi mutlaka işaretleyiniz.

• İsteğe bağlı hazırlık sınıfı olan bölümlere yerleşen öğrenciler, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak isteyip istemediğinizi mutlaka işaretleyiniz.

• İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muafiyet sınavına girmek isteyip istemediğinizi mutlaka işaretleyiniz.

• Tüm alanları doğru bir şekilde tamamlayıp “Kaydet” tuşuna basınız. Kaydetme
işlemini tamamladıktan sonra “Yazdır” tuşuna basarak yazıcıdan çıktısını alınız.

• Ön kayıt işleminiz tamamlanmıştır. Çıktısını aldığınız öğrenci ön kayıt belgesinin altındaki tarih ve imza alanını doldurunuz. Bu belge, kayıt için istenen diğer belgelerle birlikte kesin kayıtta kayıt görevlilerine teslim edilecektir.

• Öğrenci numaranızı mutlaka not ediniz.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin kayıt işlemleri 01-03 Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili birimlerde yapılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Ön kayıt belgesi,

2. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni
tarihli mezuniyet belgesi,

3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı
diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan
mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların
diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4. ÖSYM sonuç belgesi (İnternet çıktısı),

5. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

6. Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (sadece ikinci öğretim öğrencileri),

7. Nüfus cüzdanının okunaklı fotokopisi,

8. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrenciler için tam teşekküllü resmi devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak heyet raporu. (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adayların alacakları heyet raporunda “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında sağlık açısından sakınca bulunmamaktadır.” ibaresinin yer alması gerekmektedir.)

9. Engelli öğrenciler için, engel oranını gösteren rapor.

10. Dikey Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte mezun oldukları M.Y.O.’dan Ön lisans diploması, Transkript ve ders içeriklerini de getireceklerdir.

Öğrenim Ücreti

Öğrenim ücretinizi, öğrenci numaranızla T.C. Ziraat Bankası ATM, internet
bankacılığı, mobil şube kanalları aracılığıyla yatırabilirsiniz.

Öğrenim ücreti ve katkı payları Bakanlar Kurulu tarafından henüz açıklanmamıştır.
Açıklandığında buradan duyurulacaktır.

Öğrenci Kimlik Belgesi

Öğrenci kimlik belgelerinin dağıtımı ile ilgili bilgilendirme daha sonra buradan
yapılacaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş

01-03 Eylül 2014 tarihleri arasında kesin kaydı tamamlanan öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) girişleri aktif hale gelecektir. Ders programlarınızı buradan görebilirsiniz.

Giriş için; Öğrenci Bilgi Sistemi'ne tıkla!
Kullanıcı Adı : DPÜ Öğrenci Numarası
Şifre : T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 rakamı (İlk girişten sonra şifrenizi değiştirmeyi unutmayınız. Ayrıca, zorunlu alanlar doldurulmadan diğer menüler kullanılamaz.)Dumlupınar Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!