ÇOMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yeni Kayıt için Gerekli Belgeler

ÇOMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YENİ KAYIT İŞLEMLERİ


1- ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Ön kayıt formu doldurulacak ve çıktısı alınıp diğer evraklarla birlikte kayda gelinecektir.

2- KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. 2014 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5. Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla yatırılabilir. Katkı payı/öğretim ücreti öğrenci numarasıyla yatırılacak olup, numaranızı ön kayıt formundan öğrenebilirsiniz).

2014-2015 Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğretim ücretleri henüz belirlenmediğinden 2013-2014 Öğretim Yılına ait katkı payı/öğrenim ücretleri alınacaktır.

2013-2014 Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğretim ücretlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

>Katkı Payı/Öğretim ücretleri

6. Kimlik fotokopisi.

7. 1991 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair belge (askerlik şubelerinden alınacak) veya terhis belgesi.

8. Ön Kayıt Formu çıktısı. ( Ön kayıt formu doldurulup çıktısı alınacak).

9. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik, Ebelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ile Özel Yetenek Sınavı sonucu Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kazandığınız Fakültenin/Yüksekokulun Öğrenci İşleri Bürosuna kayıt takviminde belirtilen günlerde eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

(ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)

* Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
* Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
* Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
* Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
* Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
* Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

2014 - ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ İÇİN

Kayıt dondurma talebi için ders başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Öğrenci İşleri Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz.

DERS MUAFİYET BAŞVURUSU İÇİN

Ders muafiyet talebi için kayıt yaptırdığınız ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde Öğrenci İşleri Büronuza başvurularınızı yapabilirsiniz.

Üniversitemiz Akademik Takvimi sayfamızda yer almaktadır.

NOT: Kayıtla ilgili her türlü sorunuz için (0286) 2180018 Dahili: 1073-2983-1182-1185-2275-2795 numaralı telefonlarımıza başvurabilirsiniz.

Öğrenci İşleri E-posta : ogris@comu.edu.tr

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN KAYIT TAKVİMİ


Eğitim Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Eğitim Fakültesi Anafartalar Kampüsü Tel: 0286 2171303 Çanakkale)

Fen Edebiyat Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Fen-Edebiyat Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180532 Çanakkale)

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkesi Tel: 0286 3358738 Biga/Çanakkale)

Tıp Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Tıp Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2183737 Çanakkale)

İlahiyat Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(İlahiyat Fakültesi Şekerpınar Yerleşkesi Tel: 0286 2180537 Çanakkale)

Mühendislik Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Mühendislik Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180540 Çanakkale)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Güzel Sanatlar Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180018/3081 Çanakkale)

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180542 Çanakkale)

İletişim Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Güzel Sanatlar Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180018/3111 Çanakkale)

Ziraat Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Ziraat Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180544 Çanakkale)

Turizm Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(Turizm Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180546 Çanakkale)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 01-05 Eylül 2014

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180018 Çanakkale)

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2181397 Çanakkale)

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tel: 0286 8872302 Gökçeada/Çanakkale)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2182297 Çanakkale)

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok Prof. Dr. Ramazan AYDIN Yerleşkesi Tel: 0286 3358738 Biga/Çanakkale)

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Çanakkale Teknik Bilimler MYO Şekerpınar Yerleşkesi Tel: 0286 218 0548 Çanakkale)

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Çanakkale Sosyal Bilimler MYO Terzioğlu Kampüsü Tel: 0286 2180570 Çanakkale)

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terzioğlu Kampüsü Çanakkale)

Ayvacık Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Ayvacık Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 7123205 Ayvacık/Çanakkale)

Bayramiç Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Bayramiç Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 7732512 Bayramiç/Çanakkale)

Biga Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Şirintepe Mh.Kıbrıs Şehitleri Cd.No:37 Biga Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 3162878 Biga/Çanakkale)

Çan Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Çan Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 4167705 Çan/Çanakkale)

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu: 01-05 Eylül 2014

(Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 5663922 Gelibolu/Çanakkale)

Ezine Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Ezine Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 6184208 Ezine/Çanakkale)

Gökçeada Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Gökçeada Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 8874410 Gökçeada/Çanakkale)

Lapseki Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Lapseki Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 5226104 Lapseki/Çanakkale)

Yenice Meslek Yüksekokulu: 01-05 Eylül 2014

(Yenice Meslek Yüksekokulu Tel: 0286 4742868 Yenice/Çanakkale)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!

ÇOMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Yeni Kayıt için Gerekli Belgeler yorumları

 • Image Description
  Misafir
  03.10.2014

  2. tercihler sonucu EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ bölümünü kazandım kayıtlar merkezdenmi yoksa meslek yüksek okulundamı yapılacak gerekli olan belgelerde bu belgelermi yoksa ayrımı ?

 • Image Description
  giriş
  09.10.2014

  2014 ÖSYM Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri 13-14-15 Ekim 2014 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/MeslekYüksekokulu'nda yapılacaktır.

 • Image Description
  giriş
  09.10.2014

  Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki bulunan sayfamızdan faydalanabilirsiniz:

  http://www.obskayit.com/node/97

  2014 ÖSYM Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri 13-14-15 Ekim 2014 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/MeslekYüksekokulu'nda yapılacaktır.