ATAÜNİ 2014-2015 Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER


İlgili birime (Dekanlık/Müdürlük) hitaben yazılmış dilekçe ekinde;

1) Not dokümanı

2) Disiplin durumunu gösterir belge,

3) ÖSYM çıktısı (kazandı belgesi),

4) Ders içerikleri

Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten halen öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim programına;

a) ÖSYM tarafından yerleştirilmişler ise ÖSYM yerleştirme belgesini,

b) Kendi imkanlarıyla yerleşmiş iseler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun "YÖK Tarafından Tanınırlığı"na dair belgeyi dilekçeleri ekinde ilgili birimlere ibraz etmeleri gerekmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ için TIKLA!


Atatürk üniversitesi kurumlararası yatay geçiş bilgileri için tıklayın!


2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ TAKVİM BİLGİLERİ


Atatürk Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!