AÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KESİN KAYIT HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN KAYIT KLAVUZUNU İNDİR!

KESİN KAYIT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Üniversitemizde 2014–2015 eğitim-öğretim yılı kesin kayıtları, Ankara ili içindeki Fakülte ve Yüksekokullarımıza yerleşenler için merkezi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket AZİZ KANSU Binası Beşevler/ANKARA adresinde, Ankara ili dışındaki Meslek Yüksekokullarımızda ise bulundukları ilçede yapılacaktır.

KAYIT BELGELERİNİZ

Aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ön kayıt yaparak alacağınız Ön Kayıt Formu

2. 2 nüsha 2014 ÖSYS Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı

3. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli ve fotoğraflı mezuniyet belgesi ve fotokopisi)

4. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

5. 3,5x4,5 cm boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf

6. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren makbuz

7. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için Elektronik Sistem ve Materyal Ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren makbuz. (Bakınız Sayfa 16 )

8. Zorunlu Hazırlık sınıfından ya da Temel Yabancı Dil Derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesini kayıt aşamasında teslim etmelidirler. (Bakınız Sayfa 18)

9. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp yeniden Üniversitemize yerleşen öğrencilerden muafiyet talebinde bulunacak olanlar not döküm belgeleri ile ders içeriklerini gösterir onaylı belgelerini kayıt aşamasında teslim etmelidirler. 10 iş günü içeresinde getirilmeyen belgeler muafiyet için dikkate alınmayacaktır.

10. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Programlarına yerleşen öğrencilerin, Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri programına yerleşen öğrencilerin, Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

12. Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi ve Yaşlı Bakımı Programlarına yerleşen öğrencilerin Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

13. Haymana Meslek Yükseokulu İlk ve Acil Yardım Programına yerleşen öğrencilerin, tam teşekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları ; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.

Kayıt belgelerine ek belge istenilmesi durumunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ilan edilecek olup, kayıt tarihinden önce söz konusu adresten kayıt belgelerinin teyid edilmesi ve istenilen ek belgelerin olması durumunda tarafınızdan temin edilmesi gerekmektedir.

Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır. Posta yoluyla kayıt yapılmayacaktır. Kayıt için belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Diplomanız dosyanızda bulundurulmak üzere alınacağından, onaylı örneğini almanızı öneriyoruz.Ankara Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!