Cumhuriyet Üniversitesi Telefon ve İletişim Bilgileri

Cumhuriyet Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cumhuriyet Üniversitesi 58140 KAMPÜS/SİVAS

Rektörlük Tel: 0 346 219 10 10 Belgeç ( Faks ): 0 346 219 11 10

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü e-posta: etkinlikler@cumhuriyet.edu.tr

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ

Cumhuriyet Üniversitesi Ana Santrali +90 346 219 1010

Rektörlük +90 346 219 1158 +90 346 219 1270 1001 - 1002
Rektör Yardımcılığı +90 346 219 1058 +90 346 219 1270 1991 - 2020
Genel Sekreterlik +90 346 219 1111 +90 346 219 1103 1003 - 1004 gensek@cumhuriyet.edu.tr

CÜ 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri

"Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 17 nci maddesi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır:

1- a. Tıp Fakültesi öğrencileri ders seçme işlemlerini 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- b. Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri öğrencileri ders seçme işlemlerini 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

1- c. Diğer Fakülte, Yüksekokul, Meslekyüksekokulu öğrencileri ders seçme işlemlerini 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Danışman Hoca ders onay tarihleri;

CÜ Öğrenci Bilgi Sistemi ÖBS için TIKLA!


CÜ Öğrenci Bilgi Sistemi ÖBS için TIKLA!!

Cumhuriyet öğrenci bilgi sistemi, Cumhuriyet öğrenci otomasyonu , Cumhuriyet sınav sonuçları , Cumhuriyet vize sonuçları, Cumhuriyet final sonuçları , Cumhuriyet öğrenci işleri biligi , Cumhuriyet bilgi yönetim sistemi , Cumhuriyet öğrenci giriş , Cumhuriyet ders kayıtları , Cumhuriyet obis , Cumhuriyet öbis , Cumhuriyet obs , Cumhuriyet öbs , Cumhuriyet öibs, cü öğrenci bilgi sistemi, cumhuriyet öbis, cumhuriyet öbs, cumhuriyet ubs, cumhuriyet üniversitesi öbs, cumhuriyet üniversitesi, obis cumhuriyet, obs cumhuriyet, obs cumhuriyet üniversitesi,

Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ

Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ için TIKLA!

Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Güz yarıyılı ders kayıtları-08-12 Eylül 2014
Güz yarıyılı dersleri-15 Eylül-27 Aralık 2014
Bahar yarıyılı ders kayıtları-02-06 Şubat 2015
Bahar yarıyılı dersleri-09 Şubat-23 Mayıs 2015

CÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TIKLA!

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TIKLA!

Misyon

Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak.

Vizyon

ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TIKLA!

ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TIKLA!

Misyon

Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak.

Vizyon

Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran, ülke çapında örnek ve farklı bir birim olmak.

ADÜ 2014-2015 Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

2014-2015 Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları için TIKLA!

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenci kontenjanları, öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer bilgiler yukarıda verilen ekte belirtilmiştir!

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş dışında, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

2. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan bu öğrenciler, katkı payı esaslarına tabi olur.

Adnan Menderes Üniversitesi 2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ

Adnan Menderes Üniversitesi 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ için TIKLA!

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİMİ
YETERLİK SINAVLARI
VE
YENİ ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI
GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI
27 Ağustos – 5 Eylül
2014
Yeni Öğrencilerin Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri
01-05 Eylül 2014 Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması
01-05 Eylül 2014 Hazırlık Programı Olan Birimlerin Yeni ve Eski Kayıtlı Öğrencileri
İçin İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri
10 Eylül 2014 Hazırlık Programı Olan Birimlerin Yeni ve Eski Kayıtlı Öğrencileri

ADÜ Öğrenci Bilgi Sistemi OBİSNET için TIKLA!


ADÜ OBİSNET GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN!

Adnan Menderes OBİS
Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Bilgi İşlemleri Sistemi ADÜ ÖBİS

Adnan Menderes Üniversitesi 2014-2015 Ders Kayıt İşlemleri

DERS KAYDI İŞLEMLERİ

1. Kayıt yenileme işlemi; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi ve ders kaydı işlemlerinden oluşur.

2. Ders kayıt işlemlerinin aşağıdaki tabloda belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir. Belirtilen bitiş tarihinde sistem kapanacak ve bu tarihten sonra ders kaydı işlemi yapılamayacaktır.

3. Öğrenci, varsa başarısız olduğu derslere ve dönem derslerine öncelik vermek kaydıyla, bir yarıyılda 40 AKTS kredisine kadar ders alabilir. Staj, Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II dersleri 40 AKTS kredisi hesabında dikkate alınmaz. Üniversite Yönetim Kurulunun 03.09.2014 tarih ve 2014-30 sayılı oturumunda alınan XV sayılı kararı uyarınca 2012-2013 Eğitim yılı ve öncesinde kayıt olan öğrenciler, kayıt yenileme dönemlerinde 45 AKTS kredisine kadar ders seçimi yapabilirler.

4. Hazırlık sınıfı okuduktan sonra başarılı olarak I. sınıfa devam edecek birinci ve ikinci öğretim öğrencileri Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I, Yabancı Dil II derslerinin muafiyet formunu http://obisnet.adu.edu.tr adresinden TC numarası ve Şifre ile giriş yaptıktan sonra doldurabileceklerdir.

ADÜ Kayıt Yenileme İşlemi Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ

31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

1. Birinci öğretim programı öğrencilerinden, programının normal süresi içerisinde bulunan (dönem uzatmayan) öğrenciler, katkı payı ödemesi yapmayacaklardır. Program süreleri sonunda mezun olamayan (dönem uzatan) öğrenciler;

· Öğrenim süresi 2 yıl olan ve 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Öğrenim süresi 4 yıl olan ve 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Öğrenim süresi 5 yıl olan ve 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Öğrenim süresi 6 yıl olan ve 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Yüksek Lisans (Tezli) olan ve 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

· Yüksek Lisans (Tezsiz) olan ve 4. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Adnan Menderes Üniversitesi Telefon ve İletişim Bilgileri

Adnan Menderes Üniversitesi, 1992 yılında Aydın'da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Aydın ilindeki tek üniversitedir.

Adnan Menderes Üniversitesi resmi web sitesi için tıklayın!

ADÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

POSTA ADRESİ :
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
Merkez Kampüsü Aytepe Mevkii PK:09100
Aydın - Türkiye

E-POSTA ADRESİ :
iletisim@adu.edu.tr

TELEFON NUMARASI :
+ 90 256 218 2 000

FAKS NUMARASI :
+ 90 256 214 6 687

BİRİM TELEFON REHBERİ

ADÜ REKTÖRLÜK : + 90 256 218 2 000

ADÜ HASTANE: + 90 256 444 1 256

Santral (0256) 218 20 00
Rektör Yardımcılığı Sekreteryası 2182000
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (0256) 218 20 00

ADÜ 2014-2015 Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Kesin Kayıt İçin Yapılacak İşlemler

Kesin kayıt için gerekli olan belgelerin tümü, aşağıda 'Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler' başlığı altında listelenmiştir.

Özel yetenek Sınavı ile yerleşen öğrenciler Bilgi İzleme Formunu kesin kayıt sırasında öğrenci işleri bürosunda dolduracaklardır.
(Belgeleri doldurma ve çıktı alma işleminde aşağıdaki sırayı takip ediniz.)
Bu belgelerden ;

Kesin kayıt işlemi için gelmeden önce Öğrenci Bilgi İzleme Formu’nun internet üzerinden doldurup çıktısını almayı unutmayınız !!!

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1- Adayın mezun olduğu orta öğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz. METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Son yorumlar

İçeriği paylaş